Bekijk hier het overzicht van de meest gebruikte SEO termen.

SEO termen

De begrippenlijst geeft inhoudelijke informatie over specifiek vakjargon in de zoekmachineoptimalisatie branche.

SEO termen

 

ANKERTEKST
De ankertekst van een link zijn de woorden waarmee hij verbonden is. Hoe beter die overeenkomen met de primaire zoekwoorden op de gelinkte pagina, hoe hoger u in Google zult scoren. De tekst waaraan een hyperlink gekoppeld is, ook wel ankertekst genoemd. De ankertekst is de zin waaraan een link gekoppeld is. Er kan een enkel woord of enkele zinnen in de tekst gebruikt worden waarop bezoekers kunnen klikken. Wat zoekmachine-optimalisatie betreft, speelt het kiezen van ankerteksten een belangrijke rol. Het kan zijn dat de link naar een andere plek op dezelfde pagina verwijst, maar het kan ook zijn dat de anchor verwijst naar een specifieke plek op een andere pagina van je website. Dit zijn de woorden van een link die de gebruiker ziet en die klikbaar zijn. Meestal zijn ze onderlijnd. In de code ziet het als volgt uit:

<a href=“url”>wat hier staat is de anchor tekst</a>.

Belangrijk is om hier relevante woorden te plaatsen en niet ‘klik hier’.

A/B-TESTING
A/B testen, ook wel split testen genoemd, is een wetenschappelijke onderzoekstechniek waarbij 1 of meer elementen van een website worden geëvalueerd om te zien welke variant de beste resultaten oplevert. Bij dit soort onderzoek krijgt de ene groep de ene variant en de andere groep een andere variant.

ABOVE THE FOLD
Aan de rechterkant van het scherm is een uitdrukking die verwijst naar het bovenste gedeelte van een bladzijde. Deze term is afkomstig uit de krantenwereld, toen hij gebruikt werd om de exacte positie van advertenties aan te duiden

ADVERTENTIEGROEP
Een advertentiegroep is een functie van Google Ads die advertenties volgens gelijkaardige thema’s ordent. De gebruiker krijgt op basis van dit soort groep een advertentie te zien die bij zijn zoekopdracht past. Dit wordt bereikt door het gebruik van trefwoorden en reclame.

AFFILIATE MARKETING
Affiliate marketing is een vorm van marketing waarbij marketeers samenwerken met affiliates. Partners, of affiliates, worden gecompenseerd naar gelang van hun succes. De affiliate krijgt betaald op basis van het aantal zaken dat hij gegenereerd heeft. Adverteerders kunnen affiliate marketing gebruiken om een groter publiek te bereiken. Zij betalen alleen als de poging succes heeft.

ALGORITME UPDATE
Een jaar zonder algoritme-updates van Google is een verspild jaar. Dit is geen citaat uit de Bond Zonder Naam, maar eerder de digitale realiteit. Google voert elk jaar ongeveer 500 tot 600 algoritmische updates uit. De meeste van die veranderingen zijn van ondergeschikte aard.

ALT TAG
Veel pagina’s bevatten afbeeldingen die gebruikt worden om het materiaal te verbeteren. Google kan de woorden “lezen”, maar niet de plaatjes. Het resultaat is dat Google deze foto’s niet kan interpreteren. De alt tag is een oplossing voor dit probleem. U gebruikt deze tag om een naam te geven aan de foto, die u dan kunt gebruiken als een beschrijvende zin voor het

AMP
De populaire Google Search Console biedt een nieuwe manier om een mobiele webpagina te laden. Het belangrijkste voordeel is dat AMP de laadtijd van websites veel sneller maakt.

ARTICLE SPINNING
Het herpubliceren van inhoud zonder vermelding staat bekend als article spinning. Het is een methode om vers materiaal te genereren uit wat reeds bestaat.

AB-RUIL
AB-ruil heeft te maken met linkbuilding en betekent dat je een linkje één op één met iemand ruilt. Jij plaatst een linkje op jouw website (A) naar de andere website (B) en op website (B) komt een linkje te staan naar jouw website (A). In het Engels heet dit reciprocal links. Het is een minder krachtige manier van linkbuilding omdat de waarde van de linkruil als het ware tegen elkaar weggestreept wordt. Het wordt daarom meestal ook afgeraden.

ALT-TAG
Een extra omschrijving die aan een afbeelding kan worden meegegeven. Hierdoor kan Google ook “lezen” wat er op de afbeelding staat en deze indexeren.

BACKLINK
Een link vanaf een andere pagina naar je eigen pagina. Wordt ook wel incoming link genoemd. Het is een belangrijk onderdeel van linkbuilding. Een backlink is een verbinding van de ene website naar de andere. Een andere website linkt naar uw site, wat bekend staat als een backlink. Google beschouwt links als “stemmen”, en hoe populairder een site is, hoe hoger hij scoort in de zoekresultaten. Backlinks van andere websites naar uw website worden externe backlinks genoemd. Hoe meer relevante backlinks een website of specifieke webpagina heeft, hoe waardevoller Google die beschouwt, en hoe hoger die dus in de zoekresultaten zal verschijnen.

BERT
BERT is een update van Google en staat voor Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Volgens Google is het algoritme hierdoor beter in staat om woorden aan elkaar te koppelen en de context rondom zoekwoorden te begrijpen. Hierdoor zijn de zoekresultaten relevanter voor de bezoekers.

BLACK HAT SEO
De term “black hat SEO” verwijst naar een reeks technieken om de zichtbaarheid van een website of pagina in zoekmachines te verbeteren door methoden te gebruiken die tegen de regels van zoekmachines zijn. Anders gezegd: dit is niet toegestaan. Bekladding is een voorbeeld van Black Hat SEO.

BOUNCEPERCENTAGE
Het bouncepercentage is het percentage bezoekers dat na een bezoek aan uw site slechts één pagina bekijkt. De bezoeker verlaat uw website en gaat direct door naar de eerste pagina waarop hij of zij binnenkwam, zonder nog andere pagina’s te bekijken. De term “single-page visit” is een uitstekende beschrijving van het bouncepercentage.

BRANDED KEYWORDS
Trefwoorden die de naam van een merk of een bedrijf bevatten, worden branded keywords genoemd. Bijvoorbeeld, zoekopdrachten waarbij op exacte merknaam gezocht word zoals “SEO-Specialist.nl” zijn merk trefwoorden.

BREADCRUMBS
Broodkruimels zijn een uiterst nuttig navigatiemiddel. Denkt u maar aan het sprookje van Hans en Grietje, waarin zij in het bos achtergelaten werden en via broodkruimels weer thuiskwamen. Broodkruimels zijn vooral belangrijk voor grote websites, om de bezoekers te informeren over hun plaats en hen te helpen naar een bovenliggende categorie te gaan.

BROKEN LINKS
Gebroken links zijn links die niet meer werken. Er zijn een aantal redenen waarom links niet zouden kunnen werken, onder andere de volgende:

  • Een website is niet langer beschikbaar
  • Een webpagina is verplaatst zonder dat een omleiding is toegevoegd
  • De URL-structuur van een website is gewijzigd

Wanneer u op een gebroken link klikt, kunt u een 404-pagina foutmelding krijgen of een andere boodschap die hierop lijkt, met de mededeling dat de webpagina niet beschikbaar is. Zoekmachines beschouwen links als een bekrachtiging voor de kwaliteit van een website. Links naar uw site en links binnen uw site kunnen invloed hebben op hoe hoog u in de zoekresultaten verschijnt. Als een

BUYER PERSONA
Een buyer persona is een profiel van een voorbeeldkoper dat dient als proxy voor uw doelpubliek. Dankzij deze informatie kunt u zich beter inleven in uw klanten. En, op zijn beurt, helpt dit hen tijdens het aankoopproces.

CLOAKING
Deze aanpak houdt in dat aan zoekmachines en menselijke bezoekers een andere pagina wordt getoond. Het doel is de pagina hoog in Google te laten scoren en dan inkomend verkeer naar niet-verwante artikelen of diensten te leiden. Het resultaat is spamming en de meeste zoekmachines verbieden het.

CANONICAL URL
Als meerdere pagina’s van uw website ideaal zijn voor een hoge positie in Google voor een bepaalde zoekopdracht, kunt u een kanonieke URL gebruiken om aan te geven welke pagina’s Google moet weergeven. Denk aan een artikel op talrijke (overzichts)pagina’s van uw website.

CLS
Cumulatieve lay-outverschuiving (CLS) is een maatstaf voor de instabiliteit van een website. Deze maatregel bepaalt of een website zich gedraagt ​​zoals de gebruiker verwacht dat deze zich gedraagt. Een van de meest frustrerende aspecten van een onstabiele website is dat de inhoud van de pagina verandert naarmate de gebruiker deze bekijkt.

CACHE
De cache van een browser is een gebied op uw computer waar tijdelijke bestanden worden bewaard. Webontwerpers en webontwikkelaars zullen de cache tegenkomen. Cache komt uit het Engels en betekent “voorraad of opslagruimte” Het is de plaats waar afbeeldingen, tekst, stylesheets, en ander materiaal worden opgeslagen.

CANONICAL TAG
De canonical tag wordt gebruikt om de echte pagina’s van uw site aan de zoekmachines te identificeren. Daardoor laat u de zoekmachines weten welke dubbele inhoud getoond moet worden. Het is van cruciaal belang dat u de zoekmachines informeert welke sites werkelijk uniek zijn en welke minder waarde hebben in het tweede voorbeeld. Canonicalisatie is het proces van bepalen welke pagina’s echt uniek zijn en het normaliseren

CAUSALIMPACT
Causal inference, in het Engels ook causale gevolgen genoemd, is een vorm van statistiek. Deze statistiek onderzoekt de gevolgen die voortvloeien uit het uitvoeren van bepaalde activiteiten. Bepaalde gedragingen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor SEO. Google heeft CauselImpact in het leven geroepen om de gevolgen van acties te beoordelen en te kwantificeren, en om mogelijke oorzaken aan te wijzen. Het hulpmiddel voorspelt de resultaten van een bepaalde handeling.

CCTLD
Het Engelse country code Top-Level Domain staat bekend als ccTLD. Dit wordt meestal herkend als de letters na de laatste punt in een domeinnaam, zoals “nl” voor Google.nl. Het laat een gebruiker of zoekmachine zien waar de eigenaars van een website wonen, en bij volmacht, waar bezoekers vandaan komen die deze site nuttig vinden.

CDN
Het is een wereldwijd gedistribueerd netwerk van webservers uit verschillende datacentra. Het is haalbaar om uw website of webapplicatie over de hele wereld aan te bieden en te ontwikkelen, dankzij een CDN. De term “Content Delivery Network” is een afkorting van “Content Distribution Network.”

CLICK BAIT
Een vorm van online marketing waarbij websites, video’s en andere digitale media worden gebruikt om mensen ertoe te verleiden op een e-mail of link te klikken om meer over een product of dienst te weten te komen. Het is op het eerste gezicht niet onethisch om belangstelling te wekken, echter, wel met click bait, wanneer dit op een misleidende manier gebeurd. Door bijvoorbeeld te overdrijven en vervolgens content over een totaal ander onderwerp aan te bieden.

CLOAKING
Het is haalbaar om de zoekmachines iets anders te bieden dan wat uw bezoekers zien. Ziet u hoe Google uw pagina negeert? Laat ze in dit geval gewoon een andere webpagina zien. Cloaking, zoals de term al zegt, verbergt een pagina voor het oog van een andere. Het is duidelijk dat Google niet wil dat iemand naar een pagina gestuurd wordt die niet is wat de zoekmachine in de eerste plaats bedoeld had. Daarom verbiedt Google het uitdrukkelijk.

CMS
Het fundamentele kenmerk van een typisch CMS is dat het u in staat stelt uw website op een gemakkelijke, ongecompliceerde manier te beheren via een grafische interface. Voor de meeste CMS’en is heel weinig HTML-kennis vereist. Het vereenvoudigt het onderhoudsproces van je website. De meeste gekende CMS is WordPress, maar een ander voorbeeld is Magento.

CONTENT
Ook de inhoud van een website, bijvoorbeeld zowel tekst als afbeeldingen of audiovisuele fragmenten, kan in aanmerking genomen worden. Google geeft de voorkeur aan websites die informatie van hoge kwaliteit geven. Dergelijke sites ranken dan ook hoger in Google. Het maken van relevante, informatieve inhoud is een cruciaal element van zoekmachine-optimalisatie. Het materiaal van uw website actueel houden en regelmatig aanvullen is een van de doeltreffendste methoden om goed te scoren in de zoekmachines.

CONTENT MARKETING
SEO en inhoudsmarketing zijn twee kanten van dezelfde medaille. Wij weten wat ons doelpubliek aan kennis nodig heeft in deze aanpak. Dan zullen wij hun die verschaffen.

CONTENT PRUNING
Wanneer we het hebben over “content pruning”, of “inhoud snoeien” in de letterlijke zin, kijken we naar welk materiaal nog relevant is. Het crawl-mechanisme wordt gezuiverd van oud, verouderd materiaal, om ervoor te zorgen dat het geen invloed meer heeft op de ranking van Google.

CONVERSIE
Wij kijken vaak naar het aantal gerealiseerde conversies wanneer wij het succes van een website of online winkel beoordelen. Een conversie is het punt waarop een websitebezoeker actie onderneemt op de site. Dat kan allerlei vormen aannemen, zoals het doen van een aankoop, het invullen van een aanvraagformulier, of het downloaden van een brochure.

CONVERSIEPERCENTAGE
Het conversiepercentage is een metriek die de meeste online winkels controleren in hun Google Analytics account. Het geeft het aandeel van de conversies aan die op uw website gedaan worden. Die conversie kan vele vormen aannemen, zoals het invullen van een contactformulier, het doen van een aankoop, enzovoort.

COOKIES
Cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over u als online gebruiker. Het zijn kleine tekstbestanden met stukjes gegevens die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Zij zijn essentieel voor remarketing.

CORNERSTONE CONTENT
Wij kunnen verschillende SEO technieken toepassen, waaronder het gebruik van hoeksteen-inhoud. Wij zullen in dit gedeelte dieper ingaan op de fundering van uw website.

CPA
Het is mogelijk dat u het CPA-model gebruikt, dat ook bekend staat als Cost-Per-Acquisition of Cost-Per-Action. Het is een betalingsmethode waarbij u alleen betaalt wanneer de gebruiker een bepaalde activiteit uitvoert.

CPC
CPC of cost per click is een betaalmethode waarbij je enkel betaalt per klik op je advertentie.

CPL
Bij CPL, Cost-Per-Lead, betaalt de adverteerder per lead die hij/zij ontvangt. Een lead kan in diverse vormen ontstaan zoals het invullen van een contactformulier, het aanvragen van informatie, etc.

CPM
CPM is de Engelstalige afkorting van Cost-Per-Mile waarbij een adverteerder betaalt per duizend vertoningen. Bij deze betaalmethode gaat het dus enkel om het aantal vertoningen en niet om het aantal kliks.

CRAWL BUDGET
Bots hebben maar een beperkte kracht om alle webpagina’s op je website te crawlen. De hoeveelheid kracht wordt bepaald hoe goed je het doet inzake SEO op je website en wordt bijgevolg het crawl budget genoemd.

CRAWL DEPTH
De crawl depth van je website is de mate waarin Google je webpagina’s ordent (indexeert) in haar database. Hoe dieper de pagina staat op je website, hoe groter de crawl depth.

CRAWLER
Een crawler, ook wel spider genoemd, is een soort spin die pagina’s binnen een website crawlt en indexeert. Elke zoekmachine heeft zijn eigen crawler, zo heet die van Google “Googlebot”. Een zoekmachine stuurt de crawlers het wereldwijde web in om pagina’s te doorzoeken en de content te indexeren. Het belang van een goede linkstructuur en de aanwezigheid van een sitemap is om die reden groot.

CRAWL RATE
De Crawl Rate is het aantal verzoeken dat een search engine crawler doet per dag aan één website om de pagina’s te indexeren.

CRO
CRO is een belangrijk element binnen digitale marketing. Het is de afkorting voor Conversion Rate Optimization. De betekenis is dus het verbeteren van de conversieratio van een website waardoor uit hetzelfde aantal bezoekers meer verkopen of een ander conversiedoel wordt behaald. Onderdelen van CRO zijn bijvoorbeeld A/B testing en marketing automation.

CSS
Cascading Style Sheet of CSS wordt gebruikt voor het ontwerp van een webpagina, waar alles is geplaatst en hoe het eruit ziet. Met behulp van CSS kan worden bepaald in welke kleuren, lettertypes, achtergrondkleuren, marges, etc. gegeven aspecten van een webpagina moeten worden getoond in de browser van de bezoeker.

CTA
Een CTA of call to action-button is een link of een aanklikbare tekst waarmee je de bezoeker aanzet tot een actie ondernemen op je website. Hiermee kan je mensen laten inschrijven voor iets, iets doen aankopen, gegeven achterlaten, enz.

CTR
CTR (Click-Through Rate) is de verhouding van gebruikers die op een specifieke link klikken naar het totale aantal gebruikers dat een pagina, e-mail of advertentie bekijkt. Het wordt vaak gebruikt om het succes van een online advertentiecampagne voor een bepaalde website te meten, evenals de effectiviteit van e-mailcampagnes.

CUSTOMER EXPERIENCE OPTIMIZATION (CXO)
Customer Experience Optimization (CXO) is het proces waarbij je jouw klanten zo goed mogelijk wil begrijpen en begeleiden bij hun aankoopproces. Door middel van experimenten ga je jouw klanten de best mogelijke ervaring aanbieden.

CUSTOMER JOURNEY
De customer journey is de reis die een prospect aflegt naar het beslissen van een aankoop. Deze reis is leidend. Zijn ervaringen en emoties gedurende die reis leggen heel wat belangrijke aspecten bloot. Het gaat dus puur om het redeneren vanuit de klant. Het inspelen op de customer journey is de essentie van inbound marketing. Door de customer journey in kaart te brengen en de juiste Buyer Persona’s op te stellen, kunnen bedrijven content kalenders maken om de juiste doelgroep op het juiste moment te voorzien van passende content. Deze content sluit uiteraard aan bij de fase van de klant in het aankoopproces.D

CANONICAL TAG
Wordt gebruikt om aan een zoekmachine te vertellen dat dezelfde content ook op een andere url beschikbaar is. Het wordt ingezet om te voorkomen dat Google content als dubbele content ziet, iets wat een negatief effect kan hebben op de zoekresultaten.

CLICKBAIT
Is door middel van veelbelovende en overdreven koppen en/of opvallende afbeeldingen de aandacht van de lezer trekken en vervolgens de belofte niet waarmaken. Het doel is om meer bezoekers op een site of pagina te krijgen waardoor er veel advertenties worden bekeken met als hoofddoel het generen van hogere inkomsten.

CPC
Is de afkorting voor Cost Per Click. Het wordt gebruikt in de online advertentie wereld als een van de methodes om te berekenen hoeveel een advertentie kost of opbrengt. Het is echter ook handig in je zoekwoordenonderzoek, hoe hoger de CPC voor een zoekwoord, hoe groter de concurrentie voor dit zoekwoord.

CRAWLEN
Het doorzoeken van je website gebeurt door zoekmachinesoftware (bots). Tijdens het crawlen bekijken ze je website en volgen ze de links die zich op jouw website bevinden. Na het crawlen volgt het indexeren van de website. Een robots.txt bestand kan het crawlen van de website blokkeren en een XML sitemap kan het proces juist vergemakkelijken.

DOMAIN AUTHORITY (DA)
De DA is een geschatte waarde die aan een domein gegeven wordt. Deze waarde wordt samengesteld door veel verschillende factoren; leeftijd van het domein, aantal links van en naar het domein, de kwaliteit hiervan etc.

DEEP LINKS
Deep links zijn hyperlinks die gebruikt worden waarbij jij of iemand anders linkt naar een onderpagina, niet de homepagina, van een website. Bijvoorbeeld: wanneer een website linkt naar www.onlinemarketingmonkey.be/website-scan/analyse is dit een voorbeeld van een deep link. Als een hyperlink naar www.onlinemarketingmonkey.be linkt is dit geen deep link.

DISAVOW
Disavow is een tool van Google die de mogelijkheid biedt om aan te geven welke backlinks Google moet negeren wanneer de ranking van je website wordt berekend. Een backlink van lage kwaliteit kan meer kwaad dan goed doen en kunnen op deze manier worden uitgesloten.

DOMAIN AUTHORITY
Domain Authority (DA) is een rangschikkingsscore die voorspelt hoe goed een website zal rangschikken op de pagina’s met de zoekresultaten van zoekmachines (SERPs). De score varieert van één tot 100, met hoge scores die overeenkomen met een groter beoordelingsvermogen.Domain Authority wordt bepaald door meerdere factoren, waaronder het koppelen van hoofddomeinen en het aantal totale koppelingen. Deze score kan vervolgens worden gebruikt bij het vergelijken van websites. Hoe hoger je DA, hoe hoger je zal verschijnen.

DUPLICATE CONTENT
Duplicate content, of “dubbele inhoud” in het Nederlands, wil zeggen dat er 2 of meerdere webpagina’s identiek of quasi identiek zijn qua inhoud op 1 bepaalde website of op verschillende sites. Onderstaande figuur maakt dit visueel duidelijk. Het is erg belangrijk dat de content op je website uniek is. Als je content op je website hebt staan die heel veel overlap heeft met andere pagina’s of websites wordt dit door zoekmachines gezien als duplicate content. Als je veel duplicate content op je website hebt staan wordt dit minder goed opgenomen en word je minder goed gevonden via zoekmachines. Duplicate content is tekst op één of meer websites die (bijna) identiek zijn. De zoekmachines keuren dit af en geven de voorkeur aan unieke content.

DWELL TIME
Dwell time staat voor de tijd die een gebruiker spendeert op een website voordat hij/zij terugkeert naar de zoekresultaten. Het geeft aan of een gebruiker veel of weinig informatie van de webpagina heeft opgenomen.

E-A-T
E-A-T is de afkorting van Expertise, Authority en Trust. Hoewel het principe al eerder bekend was bij veel SEOers, is het vooral sinds de Google Medic update van medio 2018 een must-known SEO term geworden. Samengevat wil E-A-T dit zeggen: creëer je online content over een bepaald onderwerp, zorg er dan voor dat je een bewezen bron bent qua expertise, autoriteit en vertrouwen. Immers, Google wil absoluut vermijden dat het webpagina’s hoog laat ranken die valse of onvolledige informatie tonen.

EDITORIAL LINK
Editorial links staan ook wel bekend als natuurlijke of organische links. De links worden in de hoofdtekst geplaatst en hebben hetzelfde doel als een citaat.

EGO-BAIT
Ego-Bait is een creatieve manier om aan SEO te doen. Het is een praktijk dat vooral door bloggers wordt gebruikt.

ENGAGEMENT RATE
De engagement rate is een maatstaf die online marketeers gebruiken om te meten hoe succesvol een social media post of campagne is. Hiermee bepalen we hoe betrokken het publiek is bij een bepaalde post of campagne.

EVERGREEN CONTENT
Wanneer je evergreen content schrijft dan zorg je ervoor dat deze content in de toekomst nog steeds relevant blijft voor je bezoekers. Er zal altijd naar gezocht worden in de zoekmachines zoals Google. Daarnaast moet je deze content dus niet steeds te vernieuwen en up te daten.

EXTERNE LINKS
Een externe link is een hyperlink tussen twee pagina’s die deel uitmaken van twee verschillende websites. Wanneer je bijvoorbeeld op je website een link plaatst naar je Facebookpagina, spreken we van een externe link. Een bezoeker verlaat dus jouw website als hij of zij op een externe link klikt. Het verkrijgen van externe links is een belangrijk onderdeel van SEO. Hoe meer relevante sites een link naar jou website plaatsen, hoe meer gewaardeerd jouw site zal woorden door zoekmachines.F

FAVICON
Een favicon is de kleine foto die naast de titel van je website staat in het tabblad. Het heeft geen directe invloed op SEO, maar het zorgt wel voor herkenbaarheid.

FEATURED SNIPPETS
Een featured snippet is de blok tekst die verschijnt in de zoekresultaten als samenvatting voor een vraag die een gebruiker intypt in de zoekmachine van Google.

FOLLOW LINK
Wanneer je een link naar een andere site plaatst, wordt dit gezien als een referentie. Hiermee toon je dat je die site de moeite waard vindt. Google pikt dit dan op. De zoekmachine hecht namelijk veel belang een kwalitatieve links. Hoe meer backlinks er naar je site of blog geplaats zijn, hoe hoger Google je zal ranken. Met veel follow links naar je website, verhoog je dus jouw pagerank en krijg je meer bezoekers.

FOOTER LINK
Footer links zijn zoals het woord al verraadt: links in de footer van je website. Deze zijn heel belangrijk en kunnen de algehele prestaties van jouw website beïnvloeden. Zo heeft het als voordeel dat het je lezers leidt. Deze links kunnen jouw bezoekers naar andere pagina’s van jouw site leiden en zo meer verkeer genereren. Meer links betekent ook een hogere SEO-ranking en deze footer links zijn eveneens mobielvriendelijk.

FRESH CONTENT
Fresh content of nieuwe inhoud is zeer belangrijk voor je SEO. Het zorgt ervoor dat er meer bezoekers naar je website komen. Doordat we targeten op een breder gamma van zoekwoorden.

GDPR
GDPR staat voor General Data Protection Regulation en is sinds mei 2018 van kracht in België. Deze richtlijnen werden opgesteld door de Europese Unie (EU) om ervoor zorgen dat personen, (potentiële) klanten en werknemers een grip krijgen op hun persoonlijke gegevens.

GOOGLE ANALYTICS
Google Analytics is een tool van Google waarmee je gratis statistieken verzamelt over je website. Dankzij de gegevens over je bezoekers heb je de mogelijkheid om je website te optimaliseren.

GOOGLE BERT
Google BERT is een algoritme-update die op 25 oktober 2019 door Google werd aangekondigd. BERT staat voor Bidirectional Encoding Relationship Transformers. Dankzij deze update kan Google de menselijke taal beter begrijpen

GOOGLE BOT
Googlebot is de naam van de crawler van Google die het web doorzoekt en in kaart brengt. Deze Google spider crawlt pagina’s via links. Het vindt en leest nieuwe en bijgewerkte inhoud en suggereert wat er aan de index moet worden toegevoegd. De index is natuurlijk het brein van Google. Dit is waar alle kennis zich bevindt.

GOOGLE CACHE
Google cache is een kopie van de webpagina’s die Google indexeert die opgeslagen wordt op zijn servers. Dit is een enorme database met back-ups van alle geïndexeerde websites en webpagina’s. Het zijn zogenaamde momentopnames aangezien de back-ups niet altijd actueel zijn. Gelukkig crawlt Google regelmatig de webpagina’s opnieuw zodat ze recentere momentopnames kunnen opslaan.

GOOGLE CAFFEÏNE
Sinds juni 2010 heeft Google een vernieuwing in zijn algoritme: de Caffeine update. Deze update draaide om snelheid. Dankzij deze update kan Google voortaan sneller grote delen van het web analyseren en de zoekresultaten aanpassen. Om die reden zijn de zoekresultaten up-to-date en zijn wijzigingen op je site sneller terug te vinden in Google.

GOOGLE DANCE
Google Dance is de term die wordt gegeven aan de periode waarin Google haar rankings opnieuw opbouwt, rangschikt en structureert. Dit kan overal ter wereld, wekelijks, voorkomen.

GOOGLE DISCOVER
Google Discover is een functie van Google waarbij je relevante content of nieuwsberichten te zien krijgt binnen de applicatie van Google of via de webbrowser. Op basis van je webactiviteit gaat Google op zoek naar informatie op het web die zeker interessant is voor jou. Daarnaast kan je ook zelf bepalen of je een bepaald onderwerp wilt volgen. Google Discover werd voordien Google Feed genoemd.

GOOGLE DUPLEX
Google Duplex is een soort uitbreiding op de Google Assistant. Deze soort functie laat je toe om afspraken vast te leggen en afspraken te maken. Je hoeft hier helemaal niets voor te doen.

GOOGLE HUMMINGBIRD
Google Hummingbird, een kolibrie in het Nederlands, is de naam die Google in 2013 gaf aan één van hun updates. De Google Hummingbird update zorgde ervoor dat voortaan de zoekresultaten sneller en accurater vertoond werden.

GOOGLE KEYWORD PLANNER
Google Keyword Planner is een gratis tool van Google die gebruikt kan worden bij het beheren van Google Ads. Dankzij deze tool kan je erachter komen welke zoekwoorden interessant zijn om te gebruiken.

GOOGLE BEDRRIJSPROFIEL (MY BUSINESS)
Google Mijn Bedrijf is een gratis dienst van Google die gebruikers toelaat om informatie over een bedrijf te achterhalen in de zoekresultaten. Indien een potentiële klant een lokale zoekopdracht uitvoert dan zal jouw account als eerste (na de advertenties) verschijnen in de organische zoekresultaten.

GOOGLE PANDA
Google Panda is de naam van één van de verbeteringen die Google in 2011 aan één van haar updates gaf. Deze update werd gecreëerd aangezien Google websites met slechte kwaliteit aan content uit de zoekresultaten wou verbannen.

GOOGLE PENALTY
Een Google penalty is de term die Google geeft aan de straf die ze uitvoeren bij websites. Wanneer websites te hard hun best doen om de SEO van hun website verbeteren namelijk met oneerlijke praktijken, dan worden ze gestraft door Google.

GOOGLE PIGEON
De Google Pigeon update kreeg zijn naam dankzij het Search Engine Land. Google lanceerde in 2014 deze update om lokale organische zoekresultaten te verbeteren. Deze update was de opvolger van de Google Venice update.

GOOGLE PINGUIN
Google Pinguin is de naam van de opvolger van de Google Panda update. Oorspronkelijk had deze update geen naam. De update kwam er nadat er te veel valsspelers in de zoekresultaten van Google naar voren kwamen. Met de Google Pinguin update gaat Google de strijd aan tegen onnatuurlijke SEO linkbuilding technieken, zoals betalende links of de creatie van een kring van eigen nep websites.

GOOGLE RANKBRAIN
Google RankBrain is een machine learning (onderdeel van AI) algoritme van Google dat de zoekresultaten die de gebruiker te zien krijgt sorteert. Dit algoritme helpt Google om de zoekopdracht beter te begrijpen en uit te voeren. Het werd in 2015 gelanceerd als toevoeging aan het toenmalige algoritme.

GOOGLE REVIEWS
Google reviews is een manier waarmee klanten of relaties beoordelingen over een bedrijf of product kunnen achterlaten. Het bedrijf otvangt een score van maximaal 5 sterren. Deze reviews zie je vaak binnen de zoekresultaten verschijnen.

GOOGLE SANDBOX
Met Google Sandbox wil Google ervoor zorgen dat ze alleen maar correcte en kwalitatieve websites tonen in de zoekmachines. Dit doen ze door websites eerst voor een bepaalde periode in de Google Sandbox te plaatsen en de website in kwestie te controleren. Zo loopt Google niet her risico om spam of virussen te tonen.

GOOGLE SEARCH CONSOLE
Google Search Console is een gratis tool van Google waarmee site-eigenaars kunnen controleren hoe goed hun website in de zoekresultaten van Google scoort.

GOOGLE SUGGEST
Dankzij de tool Google Suggest krijgen gebruikers suggesties te zien wanneer ze een bepaald zoekwoord in de zoekbalk van Google typen.

GOOGLE TAG MANAGER
Met een tag manager kan je zelf tags in de html-code van jouw website plaatsen. Daarbij ga je alle tags die de acties op jouw website indexeren, groeperen. Tag Manager vormt een gratis alternatief tussen de vele betalende Tag Manager tools.

GOOGLE TRENDS
Google trends is een dienst aangeboden door Google die via grafieken inzicht geeft wanneer en hoe vaak op een gegeven woord is gezocht met Google. Verder krijg je ook een samenvatting met een vergelijking tussen steden, landen en talen in zoekgedrag. Eveneens is te zien welke gebeurtenissen hebben gezorgd voor een sterke stijging van het gebruik van een bepaalde zoekterm. Bijvoorbeeld na een aanslag, zullen mensen meer zoeken op het woord “aanslag”.

GRAY HAT SEO
Gray Hat SEO is eigenlijk moeilijk te definiëren. Het is namelijk niet iets tussen Black en White Hat SEO. SEO Consultant John Andrews ziet het eerder als: “de praktijken die slecht gedefinieerd blijven door gepubliceerd materiaal dat uit Google komt, en waarvoor redelijk wat mensen het oneens zijn over hoe de praktijken de richtlijnen van Google ondersteunen of hiermee in tegenspraak zijn”.Een goed begrip van Gray Hat SEO is belangrijk omdat het de rangschikking van uw site kan verbeteren zonder negatieve gevolgen, of het kan u duizenden verloren verkeer kosten. De beste praktijken en voorwaarden van Google hebben de capaciteit om slimme innovatie en out-of-the-box denken te verbieden. Dit verbod is niet automatisch in het belang van zoekmarketeers of zelfs de zoekers zelf. Wat meer is, Gray Hat SEO verandert periodiek; wat wordt beschouwd als Gray Hat kan een jaar worden geclassificeerd als Black of White Hat in het volgende jaar, waardoor het cruciaal is voor searchmarketeers om op de hoogte te blijven van de nieuwste categorisaties.H

GOOGLE SEARCH CONSOLE
Heette voorheen Google Webmasters. Tool van Google waarmee je als website beheerder (eigenaar) de aanwezigheid van je website in Google beheren. Je kunt onder andere je robots.txt testen en je sitemap doorgeven. Bovendien geeft het in grote lijnen aan op welke zoekwoorden jouw website gevonden wordt en waar je kliks vandaan komen.

GOOGLE SUGGEST
Gratis tool van Google voor het uitbreiden van je zoekwoorden. Als je in de Google zoekmachine een zoekwoord ingeeft dan vult Google dit automatisch aan met combinaties waarop veel gezocht wordt. Ook onderaan de zoekresultatenpagina staan gerelateerde zoekopdrachten. Soms worden dit ook zoekvoorspellingen genoemd.

GOOGLE PENALTY
Een Google penalty is zoals de naam het misschien al zegt een strafpunt van Google. Dit krijg je bijvoorbeeld als je heel veel backlinks hebt gekocht van slechte kwaliteit of je website vol spamt met zoekwoorden. Hierdoor word je uiteindelijk minder goed gevonden.

H1 TAG
Dit is de belangrijkste heading tag van je website. Vaak wordt deze gebruikt voor de titel van de pagina. Daarna kun je H2 gebruiken voor hoofdstukken en H3 voor paragrafen en zo verder tot H6. Per pagina gebruik je slechts één unieke H1 en gebruik je de juiste zoekwoorden om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van je headings.

HEADING TAGS
Met behulp van heading of header tags geef je kopjes aan je tekst. Hierdoor verbeter je de leesbaarheid van je tekst voor zowel de bezoeker als de zoekmachine. De heading tags brengen hiërarchie aan in je tekst en gaan van H1 tot H6.

HEADER TAGS
Header tags tonen aan wat de titel (H1) en tussenkopen (H2, H3, H4,…) op een webpagina zijn. Deze zijn niet alleen zeer belangrijk voor de zoekmachine, maar ook voor de leesbaarheid van de teksten op je website. Zowel de zoekmachines, als je bezoekers moeten door je header tags kunnen zien waar de pagina over gaat. Het is belangrijk om de header tags te combineren met je zoektermen.

HEATMAP
Een heatmap is een geografische representatie van de tijd die een bezoeker spendeert op een pagina van je website. Dankzij de kleuren zie je waar de bezoeker de meeste aandacht op vestigt. Hoe roder, hoe meer aandacht. Hoe koeler (blauwer), hoe minder aandacht er aan dit bepaald aspect besteed wordt.

HREFLANG TAG
Een hreflang tag wordt gebruikt bij websites geschreven in meerdere talen. Deze tag zorgt ervoor dat de bots van zoekmachines begrijpen voor welke regio of taal een specifieke pagina bedoeld is. Met de hreflang tag worden de verschillende taalvarianten van een URL benoemd in de broncode.

.HTACCES FILE
Een .htacces bestand is een configuratiebestand waarin instructies staan voor het behandelen van binnenkomend verkeer. Dit bestand kan ook zekere instellingen van je submappen bewerken. Het is een bestand zonder naam, want het is immers een extensie. Een .htaccess bestand zet je in je root folder of in een andere map.Wat kun je er mee doen? Met een .htaccess kun je bijvoorbeeld IP-adressen blokkeren, redirecten, foutmeldingen aanpassen en mappen beveiligen.

HTML
HTML is de afkorting van Hyper Text Markup Language en wordt gebruikt om de basisstructuur en inhoud van een webpagina te maken. Het is de meest fundamentele bouwsteen van het web. Het beschrijft en definieert de inhoud van een webpagina.

HTTP
Hypertext Transfer Protocol ofwel HTTP is het voorschrift voor de communicatie tussen een gebruiker en server. In HTTP is aangegeven welke vragen een gebruiker aan een server kan stellen en welke antwoorden een server daarop kan teruggeven. Elke vraag bevat een URL die naar een webpagina kan verwijzen.

HTTPS
HTTPS staat voor Hyper Text Transfer Protocol Secure en is de veilige variant van HTTP. Je herkent https-pagina’s aan de extra S in het webadres en het slotje in de browser. Het wordt onder meer gebruikt om betalingen op een webshop veilig te laten verlopen, voor online banking, webmail ect.I

INBOUND LINKS
Inbound is het Engelse woord voor inkomend. Als we het dus hebben over inbound links, hebben we het over andere sites die verwijzen naar jouw website. Je kan hierbij een startpagina die jou noemt in een lijst van interessante sites als voorbeeld nemen of een artikel in een online magazine waarin een link naar jouw website is opgenomen of een vermelding op een andere manier.

INBOUND MARKETING
Bij inbound marketing zorgen we ervoor dat de doelgroep centraal staat. Focussen op je doelgroep met de bedoeling dat ze ook echt een klant worden.

INDEXATIE
Je kan maar gevonden met je website worden op het internet, als de pagina’s ervan ook geïndexeerd zijn door de zoekmachines. Is dat niet het geval, dan kunnen die geen organisch zoekverkeer aantrekken. Daarom is het best wel interessant te weten welke pagina’s er niet worden geïndexeerd door Google en co, zodat je dit probleem kunt oplossen en je SEO-posities weer een boost geven.

INSTAGRAM KEYWORD SEARCH
Met Instagram Keyword Search is er een nieuwe wereld opgegaan voor de SEO op sociale media. Nu kan je ook je Instagramposts optimaliseren.

INTERNE LINKS
Een interne link is een hyperlink tussen twee pagina’s die behoren tot dezelfde website. Link van de ene pagina van je website naar een andere pagina. Dit gaat dus over de manier waarop je pagina’s onderling met elkaar in verband staan. Deze links kun je terugvinden in het navigatiemenu, in de footer, maar ook in de body tekst van je pagina’s. Wanneer je gebruik maakt van interne links maak je het gemakkelijker voor Google. Je pagina’s zijn namelijk goed te vinden voor de spider en Google krijgt een goed idee van de structuur van je website.J

INDEXEREN
Het opnemen van de pagina’s die door de bot gevonden zijn in de zoekresultaten. Indexeren volgt na het crawlen van een pagina.

JAVASCRIPT
Javascript is een programmeertaal die in de webbrowser van de bezoeker draait. Tegenwoordig gebruiken bijna alle webpagina’s Javascript. Door het gebruik van Javascript aan HTML-pagina’s toe te voegen is het mogelijk om pagina’s meer interactie te geven die anders in HTML niet mogelijk zijn. Het voegt dus met andere woorden extra functionaliteit toe aan de pagina’s voor specifieke doeleinden. Je hoeft dit niet te installeren of te activeren, het is al onderdeel van de hedendaagse browsers.K

KEI
Is de afkorting voor Keyword Effectiveness Index. Het helpt om te bepalen of een zoekwoord interessant genoeg is om op te focussen. Hoe hoger de waarde, hoe meer winst er te behalen is als je met het zoekwoord een hoge positie behaalt. Het kan op verschillende manieren berekend worden, maar twee factoren zijn aantal belangrijk; het aantal zoekopdrachten en de concurrentie voor het specifieke zoekwoord.

KEYWORD STUFFING
Het overmatig gebruik van keywords – al dan niet zichtbaar – om op die manier een hogere pagerank te krijgen. Tegenwoordig controleert Google streng op keywordstuffing en wordt dit zelfs bestraft.

KEYWORDS
Keywords, of in het Nederlands zoekwoorden, zijn de termen die gebruikers intypen in hun zoekmachine, zoals Google, Bing, Yahoo etc. Dankzij deze zoekwoorden vind je waar je naar op zoek bent. Anderzijds zijn het ook de woorden waarop jij als onderneming op wil gevonden worden. Het is dus belangrijk dat je weet op welke zoekwoorden er veel gezocht wordt in jouw sector. Door deze keywords te verwerken in je teksten kun je meer bezoekers naar je site lokken.

KEYWORD CANNIBALIZATION
Bij keyword cannibalization gebruik je hetzelfde zoekwoord binnen verschillende pagina’s van je website. Hierdoor concurreer je eigenlijk met jezelf. Je strijdt namelijk tegen je eigen pagina’s om zo hoog mogelijk in de zoekresultaten te eindigen. Het gevolgd hiervan is dat je een lagere click-through-rate, verminderde autoriteit en conversieratio krijgt.

KEYWORD EFFECTIVENESS INDEX
Keyword Effectiveness Index of afgekort KEI is een rekenmethode, waarmee we op zoek kunnen gaan naar de juiste zoekwoorden. Het is dus als het ware een extra hulpmiddel dat we kunnen gebruiken.

KEYWORD DENSITY
Keyword density is het aantal keer dat een bepaalde zoekterm op je pagina voorkomt gedeeld door het totaal aantal woorden op je webpagina. Dit kan je berekenen door het aantal keer dat je een zoekwoord vermeldde op je pagina te delen door het totaal aantal woorden op deze pagina.

KEYWORD FUNNEL
Keyword funnel is een trechter die zoekmachines helpt om zoekwoorden te categoriseren. Het doel ervan is om het zoekwoordenonderzoek proces te “trechteren”. Je gaat van brede onderwerpen naar specifieke zoekwoorden.

KEYWORD STUFFING
Keyword stuffing is een voorbeeld van een Black Hat SEO strategie. Hierbij is er sprake van het overmatig gebruik van zoekwoorden en zoektermen op een webpagina in de hoop een betere positie te behalen in de organische zoekresultaten. Eerst werd dit voornamelijk gebruikt omdat zoekmachines veel waarde hechtten aan een exacte match in keywords, maar nu wordt je hierop afgestraft.

KPI
Key Performance Indicators zijn variabelen om de prestaties van een bedrijf, merk of product te analyseren. KPI’s worden in het algemeen gebruikt om het succes van een organisatie te meten, of het succes van een bepaalde actie of campagne. Voorbeelden van KPI’s zijn: het aantal nieuwe klanten, uniek bereik van een website of aantal klachten.L

KEYWORD DENSITY
Om de trefwoorddichtheid van een bepaalde webpagina te berekenen, deelt u het aantal keren dat een term op de pagina voorkomt door het totale aantal woorden op de pagina.

KEYWORD STUFFING
Keyword overloading, ook wel keyword stuffing genoemd, is de praktijk van het volstoppen van een document met trefwoorden. Jarenlang is de dichtheid van trefwoorden een belangrijke SEO overweging geweest, maar omdat zoekmachines steeds beter in staat zijn bedrog op te sporen, is dat niet langer het geval.

LAADSNELHEID
Laadsnelheid staat simpelweg voor de tijd die jouw site nodig heeft om zich te vertonen. Veel websites hebben hier te kampen met problemen, maar het is tegenwoordig een belangrijk aspect. Zeker wanneer het over mobiele sites gaat. Het laatste wat je wil is dat je bezoeker secondenlang moet wachten vooraleer de informatie geladen is. Wanneer de laadsnelheid niet goed is, zullen bezoekers je site ook weer snel verlaten.Ook Google hecht belang aan de snelheid van je website. Het traag laden worden afgestraft en heeft eveneens invloed op de SEO ranking van je website. Een bezoeker die snel vertrekt, wordt geregistreerd als een bounce door Google waardoor je bouncerate verhoogt.Algemene vuistregel? Minder dan twee seconden.

LANDINGSPAGINA
Een landingspagina is een pagina op je website die in het bijzonder gemaakt is voor bezoekers die “landen” (binnenkomen) op die pagina. De bezoeker kan binnenkomen op je pagina via een zoekopdracht of een online campagne die hem naar die gegeven pagina stuurt. In principe is iedere pagina op je site een landingspagina, maar bij een landingspagina wordt er speciaal ingezet om een bezoeker die met een specifiek doel binnen komt, ook onmiddellijk te laten vinden wat hij zoekt.

LATENT SEMANTIC INDEXING (LSI)
Bij Latent Semantic Indexing gaat een bot op zo’n manier de webpagina’s indexeren door verbanden te zoeken tussen verwante zoekwoorden. Dit zijn bijvoorbeeld synoniemen, meervoudsvormen, enkelvoudsvormen en verkleinwoorden. Hiervoor maakt de bot gebruik van bepaalde wetenschappelijke formules.

LAZY LOADING
Bij lazy loading, ook wel lui laden in het Nederlands genoemd, worden de afbeeldingen of video’s van je website pas geladen wanneer een bezoeker ook effectief naartoe scrolt. Het grote voordeel hiervan is dat je website niet meteen in één keer geladen hoeft te worden. Hierdoor verkleint de laadtijd en scoort de laadsnelheid dus beter. Maar lazy loading heeft wel een negatief effect voor je SEO.

LEAD GENERATION
Lead generation is het proces waarbij je ervoor gaat zorgen dat je interesse wekt bij potentiële klanten (prospects). In ruil voor hun persoonlijke gegevens biedt je waardevolle content aan.

LINKBAIT
Bij linkbait ga je ervoor zorgen dat je je content op zo’n aantrekkelijke manier plaatst dat anderen links naar je content liggen. Dit kan je op verschillende manieren doen zoals infographics, interviews, etc. Maar je moet er steeds voor zorgen dat de content een unieke waarde heeft.

LINKBUILDING
Je moet het hele internet zien als een samenhang van hyperlinks naar elkaar toe. Deze hyperlinks zorgen ervoor dat je van de ene website naar de andere website kunt komen. Maar niet alleen jouw bezoekers bewandelen deze weg. Ook de zoekmachines bezoeken jouw website op deze manier. Met als uiteindelijke gevolg dat ze jouw website indexeren en terug laten komen in de SERPs. Met linkbuilding zorg je ervoor dat bezoekers van diverse websites op jouw site kunnen komen. Dit doe je door hyperlinks te plaatsen op de externe sites. Elke link die naar jouw pagina geplaatst wordt ziet Google als een soort vertrouwensstem. Echter zijn sommige stemmen belangrijker dan andere, het is zelfs zo dat sommige hyperlinks je rankings kunnen schaden. Hoger scoren in zoekmachines door middel van links van andere websites die naar jouw website verwijzen. Hierbij is de hoeveelheid en vooral de kwaliteit van de verkregen backlinks van belang.

LINK EARNING
Link earning is een natuurlijke vorm van linkbuilding. Bij deze techniek ga je niet zelf op zoek naar partners om aan linkbuilding te doen. Het is de bedoeling dat je content aantrekkelijk genoeg is voor anderen om ernaar te linken.

LINK FARM
Een link farm is een website of een groep websites die enkel opgericht werd om de populariteit van een website te vergroten. Op het eerste zicht lijken ze op een normale website maar het grootste deel van de inhoud bestaat uit hyperlinks.

LINK JUICE
Link juice is een niet-technische SEO-term die wordt gebruikt om te verwijzen naar de waarde van een hyperlink die verwijst naar een specifieke website of webpagina. Volgens Google zijn veel hoogwaardige hyperlinks (of gewoon “links”) een van de belangrijkste factoren om de hoogste positie in de Google-zoekmachine te bereiken

LINK TO TEXT FRAGMENT
Link to text fragment is een nieuwe extensie van Google Chrome. Hiermee kan je direct vanuit de zoekresultaten verwijzen naar een specifiek tekstdeeltje op je webpagina. Dit heeft geen betrekking op de opmaak van de webpagina. Gebruikt iemand de compatibele browser? Dan kan deze persoon dit delen en openen. Wanneer een gebruiker op de link vanuit Google Chrome of Microsoft Edge klikt dan komt hij/zij direct bij de gemarkeerde sectie in het artikel terecht.

LINK VELOCITY
Link velocity is de term die marketeers en SEO-ers gebruiken om aan te geven hoeveel inkomende links je hebt en hoe snel dit aantal toeneemt. Het betekent letterlijk ‘link snelheid’.

LINKSPAM
Bij linkspam worden er bepaalde links naar of van je website plaatst naar irrelevante, ongewenste of schadelijke websites. Net zoals je spam-inbox van je website ben je hier zelf niet naar op zoek.

LOCAL SEO
Local SEO staat voor letterlijk voor lokale SEO. Bij deze techniek gaan marketeers en website-eigenaars hun website optimaliseren om beter te ranken binnen de lokale zoekresultaten. Het is een zeer belangrijk en handig middel om mensen naar je zaak te lokken.

LONG TAIL EN SHORT TAIL ZOEKTERMEN
Met long tail zoektermen worden lange zoektermen gebruikt en met short tail, korte zoektermen. Zo is ‘sportschoenen kopen‘ een short tail zoekterm en ‘rode sportschoenen kopen in amsterdam‘ een long tail zoekterm.

LONG TAIL KEYWORDS
Long tail keywords zijn, zoals de naam het al verraadt, lange zoekwoorden. We spreken van long tail keywords van zodra een zoekwoord uit meer dan twee of drie woorden bestaat, bijvoorbeeld: online marketingbureau in Brugge.Long tail keywords hebben minder zoekvolume, maar dat wil niet zeggen dat ze daarom minder relevant zijn. Er zijn meer dan redenen genoeg om long tail keywords op te nemen in je SEO-strategie. Zo zijn ze bijvoorbeeld een inspiratiebron voor blogartikels, zorgen ze voor hogere conversieratio’s en gebeurt het overgrote deel van de zoekopdrachten door long tail keywords in te geven.

LINK TEKST / LINK TITLE ATTRIBUTE
Net zoals de Alt tag van een afbeelding, kun je ook een tag aan een link toekennen. Je kan op die manier meer “body” geven aan de link. In tegenstelling tot de anchor tekst heeft de link tekst tegenwoordig geen invloed meer op SEO.

LSI ZOEKWOORDEN
LSI zoekwoorden of keywords zijn zoekwoorden waarvan de zoekmachine vindt dat ze bij elkaar horen. Op die manier proberen de bedrijven achter de zoekmachines hun machines steeds slimmer te maken en een breder scala aan woorden te laten leren. Het zijn meestal long-tail worden of termen die rondom een primair focuswoord geplaatst worden. LSI staat hierbij voor Latent Semantic Indexing.

META DESCRIPTION
Html onderdeel van een webpagina. Hier wordt een beknopte omschrijving van je website in opgenomen. Deze wordt getoond in de zoekmachine en browser en is belangrijk om te optimaliseren. Hoe kan je een surfer vooraf duidelijk maken dat, indien hij klikt op een link in zoekresultaten, hij dan een welbepaalde webpagina mag verwachten? Wel, dat doe je via de fameuze meta description tag.De meeste search engines tonen de descriptions in hun SERPs (Search Engine Result Pages) en spelen dus een belangrijke rol tot het aantal kliks dat een website ontvangt.

MACHINE LEARNING
Machine learning, onderdeel van kunstmatige intelligentie, is een soort techniek die gebruikt wordt door computers. Hierdoor moeten ze enkel gebruik maken van algoritmes om zonder ondersteuning iets te leren van data en input. Computers moeten dus niet meer geprogrammeerd worden aangezien ze zelf hun algoritmes kunnen aanpassen.

META KEYWORDS
Meta keywords zijn een specifiek type meta tag die in de HTML-code van een webpagina verschijnen. Ze helpen om de zoekmachines te vertellen wat het onderwerp van de pagina is. Meta keywords worden onderscheiden van gewone zoekwoorden omdat ze ‘achter de schermen’ worden weergegeven in de broncode van jouw pagina.

META TAG
In HTML zijn meta tags of meta-elementen tags in het kopgedeelte van jouw code die helpen bij het definiëren van de inhoud van een webpagina. Een meta tag voor beschrijvingen wordt bijvoorbeeld gebruikt door internetzoekmachines om een beschrijving van jouw pagina in hun zoekresultaten weer te geven.

MOBILE FIRST INDEXING
Bij mobile first indexing gaat Google websites met een mobiele versie indexeren en rangschikken in de zoekresultaten. Google gebruikte voordien altijd de desktopversie om relevante content te linken aan zoekopdrachten maar sinds dit jaar stopt dit. Alle nieuwe websites zullen meteen geïndexeerd en gerangschikt worden via hun mobiele versie. Oudere websites zullen vanaf 2021 op deze manier geïndexeerd worden.N

LINKBAIT
Een linkbait is een website of een blogbericht dat zoveel mogelijk backlinks probeert te krijgen. Meestal is het een geschreven inhoud, maar het kan ook iets anders zijn, zoals een video, foto, quiz, of infographic.

LINK FARM
Het doel van een linkfarm is de PageRank van alle sites kunstmatig op te krikken door ze aan elkaar te linken. Jarenlang was deze methode heel succesvol, maar nu wordt ze als spam beschouwd (en kan als zodanig bestraft worden).

LINK SCULPTING
Webmasters kunnen nu het nofollow attribuut strategisch op een website gebruiken om de PageRank op bepaalde pagina’s te wijzigen, waardoor ze krachtiger worden. Door de wijzigingen van Google is deze aanpak ondoeltreffend.

LCP

META TAGS
Metadata, of “tags,” zijn woorden die u aan menu-items en websites toevoegt om voor zoekmachines duidelijk te maken waar ze over gaan. Een paar jaar geleden was dat zinvol, maar Google, Yahoo en Bing gebruiken ze niet meer zo veel.

NOFOLLOW
Het nofollow attribuut is in het leven geroepen om spam tegen te gaan. Door het nofollow attribuut aan een link toe te voegen, geeft de webmaster aan Google te kennen: ik ben niet verantwoordelijk voor deze link, dus volg hem niet. Het toevoegen van een rel=nofollow-tag aan een link vertelt aan zoekmachines dat ze de links op een bepaalde pagina of een specifieke link niet moeten volgen. Een nofollow vermijdt dat er veel waarde wordt toegekend aan de achterliggende pagina. Dit betekent ook dat je bijna geen waarde van je eigen pagina weggeeft. Voor alle duidelijkheid: het plaatsen van een nofollow-link berokkent geen schade aan de autoriteit van de achterliggende pagina. Het voorkomt alleen dat die pagina extra waarde ontvangt en dat de ranking ervan daardoor flink omhoog gaat.

NICHE ZOEKWOORDEN
Niche zoekwoorden zijn zoekwoorden die gebruikt worden door mensen die op zoek zijn naar een specifieke markt. Het zijn waardevolle bezoekers die deze termen gebruiken in de zoekmachines. Hoe gedetailleerder een zoekopdracht, hoe groter de interesse voor een product en hoe groter de kans op een aankoop.

NOINDEX
Noindex is een meta robots tag die de spiders van een zoekmachine vertelt welke pagina’s op de website zij wel of niet mogen indexeren. Deze tag wordt gebruikt in de meta robot tag en wordt geplaatst in de header van de website. Het is voornamelijk van toepassing op webpagina’s die geen toegevoegde waarde hebben voor de bezoeker of Google. Pagina’s met een lage waarde moeten bijgevolg ook niet terugkomen in de zoekresultaten. Voorbeelden van zulke pagina’s zijn filterpagina’s of interne zoekresultaten.O

NO FOLLOW LINK
Standaard doorzoekt de Google Bot alle links die het op een pagina tegenkomt. Je kunt hier echter zelf invloed op oefenen door rel=“nofollow” toe te voegen aan de link. Op die manier geef je aan dat deze link niet gevolgd moet worden. Dit kan handig zijn als je naar een untrusted website verwijst of gebruikt maakt van betaalde links of op forums. In de code van een link ziet het als volgt uit:

<a href=“url” rel=“nofollow”>Link tekst</a>

OFF-PAGE SEO
In tegenstelling tot on-page SEO gaat het hierbij om SEO activiteiten die niet op de website zelf plaatsvinden. Het voornaamste hierbij is linkbuilding waarbij er vanaf andere websites naar jouw website verwezen wordt. In tegenstelling tot on page SEO, staat off page SEO voor alle factoren die zich buiten je website bevinden. Hoewel dit moeilijker te beïnvloeden valt dan on page, kun je tot zekere hoogte ook op deze elementen invloed hebben. Off page gaat hoofdzakelijk over links die naar je website verwijzen, en op die manier effect hebben op de reputatie van je website. Voorbeelden van off page zijn: link building, bloggen, social media, etc.

ON-PAGE SEO
SEO activiteiten die op de pagina zelf plaatsvinden. Het gaat om een breed scala van activiteiten waaronder: juiste gebruik van zoekwoorden, teksten en headings, optimaliseren van afbeeldingen en alt-tags en de interne link structuur naar andere pagina’s. De term On Page Optimalisatie verwijst naar het feit dat u uw websiste qua content en html-codes zelf kan verzorgen. On Page slaat alleen op de interne factoren van een site. Immers, als eigenaar kunt u met elke webpagina doen wat u zelf wilt. On page optimalisatie alleen is niet voldoende voor een goede ranking in de zoekmachines. Het is wel een belangrijke stap in de goede richting.

ORGANISCHE ZOEKRESULTATEN
Wanneer je een zoekopdracht ingeeft in Google (of een andere zoekmachine) krijg je een lange lijst met zoekresultaten. De organische of natuurlijke zoekresultaten zijn de niet-gesponsorde zoekresultaten die een zoekmachine op basis van relevantie aan jou toont. Het gaat dus om alle zoekresultaten, exclusief de betaalde of advertenties.

ORPHAN PAGE
Een pagina zonder links ernaar wordt een orphan page genoemd. Omdat zoekmachines geen orphan pagina’s kunnen vinden via andere links aan het einde, worden deze pagina’s vaak niet geïndexeerd en dus nooit weergegeven in de zoekresultaten. Zonder interne links wordt er geen autoriteit aan de pagina’s doorgegeven en hebben zoekmachines geen semantische context om te pagina te evalueren. Zonder enige manier om te weten waar de pagina als geheel in uw site past, kan het moeilijker zijn om te bepalen voor welke zoekopdracht de pagina relevant is.

OUTBOUND LINK
Outbound links zijn het tegenovergestelde van inbound links. Het zijn uitgaande links die vanaf jou site naar een andere website leiden.De houding ten opzichte van uitgaande links varieert aanzienlijk van site-eigenaar. Sommige site-eigenaars koppelen nog steeds vrijuit. Anderen weigeren om te linken, en sommige bieden links die in een nieuw browservenster worden geopend. Tegenstanders beweren dat het risico bestaat dat ze tijd en geld verliezen van bezoekers op de site. Voorstanders beweren dat het verstrekken van hoogwaardige referenties de waarde van een site daadwerkelijk verhoogt en de kans op terugkerende bezoekers vergroot.P

ONLINE MARKETING

PAGERANK
Google gebruikt pagerank om websites een score te geven. Pagerank is een getal dat aangeeft hoe populair een website door Google beschouwd wordt. Beginnende websites met pagerank 0 zijn bij veel mensen onbekend, terwijl oudere websites met veel backlinks en veel succes pagerank 2, 3, 4, enzovoort hebben.

Google berekent Pagerank per pagina, en als uw website al een tijdje bestaat, zullen er vrijwel zeker pagina’s zijn met een hoge PR-waarde. Beschouw het als goodwill: die wilt u behouden. Natuurlijk hebben webpagina’s met een positief rapport (een hoge pagerank) een streepje voor en ranken zij hoger in Google.

ROBOTS.TXT
Dit is een speciaal bestand, dat zich in de root van het domein bevindt, en dat spiders vertelt over de structuur van de website. Het is mogelijk om met het robots.txt bestand te voorkomen dat bepaalde mappen geopend worden. De gegevens zullen als gevolg van deze beslissing niet geïndexeerd worden.

PAGE AUTHORITY
Page Authority is een waarde die bepaald hoe goed een webpagina scoort in de zoekresultaten van Google. Met andere woorden: op welke positie de pagina terechtkomt op basis van de ingevoerde zoekwoorden. Ook de Page Authority wordt, net zoals de Domain Authority, gebaseerd op een puntenschaal van één tot 100. Hoe hoger de score, hoe beter je pagina. In tegenstelling tot Domain Authority heeft dit cijfer slechts betrekking op één pagina in het bijzonder.

PAGE RANK
De PageRank of PR, de meeste online marketeers kennen hem wel. De PR is het groene icoontje in de Google-toolbar die aangeeft hoe populair een webpagina is. Larry Page, oprichter van Google en uitvinder van de PageRank, bedacht in 1996 dat Google Inc. webpagina’s niet alleen op relevantie moest gaan beoordelen, maar ook op populariteit. Om te meten hoe populair een webpage was, baseerde hij zich op het aantal backlinks die een pagina had, eigenlijk het best te vergelijken met “mond- tot mond reclame”

PAGE TITLE
Een page title is een korte beschrijving van een webpagina en wordt bovenaan een browservenster in de SERP weergegeven. Het is een belangrijk element van een geoptimaliseerde SEO pagina. Een page title zou het trefwoord van een pagina moeten bevatten. Hoewel er geen tekenlimiet is, is het het beste om onder de 70 tekens te blijven.

PAGINATION
Pagination wil zeggen dat je helemaal bovenaan of helemaal onderaan op de webpagina de mogelijkheid hebt om door de pagina’s te bladeren zodat je alle artikels van de gekozen categorie kunt zien.Je mag hier wel niet teveel gebruik van maken. Indien je een groot aantal pagina’s met pagination hebt, wordt de kans kleiner dat de zoekmachines door alle pagina’s van de pagination gaan en die allemaal indexeren. De beschikbare tijd wordt besteed aan pagina’s met pagination en niet aan de pagina’s die cruciaal zijn voor de site.

PANDA
Google Panda is de naam van de verbetering in de Google algoritmes die de zoekresultaten bepalen. Er zouden meer dan 200 van dergelijke algoritmes of parameters zijn die de search results beïnvloeden. Panda is dus een extra, nieuwe parameter, die sinds medio 2011 operationeel is in Europa. De naam is trouwens een verwijzing naar de uitvinder van deze logica, Navneet Panda.

PEOPLE ALSO ASK
People Also Ask of afgekort PAA is een featured snippet. Deze zie je vaak terugkomen bij de zoeken tussen de organische zoekresultaten. Deze PAA-box heeft enkele belangrijke vragen en antwoorden weer die bij jouw zoekresultaat horen.

PEOPLE CARD
De people card werd gelanceerd op 11 augustus 2020 door Google. Het is een soort van online visitekaartje dat elke gebruiker kan maken binnen Google Search. De functie wordt ook wel ‘add me to search’ genoemd aangezien je jezelf namelijk letterlijk kan toevoegen aan de search. Momenteel is de functie alleen beschikbaar in India.

POGO-STICKING
Pogo-sticking treedt op wanneer een gebruiker een zoekopdracht uitvoert, heel snel terugkeert naar de pagina met zoekresultaten en op een ander resultaat klikt. Dit gedrag is een direct gevolg van onmiddellijke ontevredenheid in het zoekresultaat.

POSITION ZERO
De position zero bevindt zich nog voor de eerste plaats in de zoekresultaten. Momenteel is dit de beste plek om te scoren binnen de resultaten van de zoekmachines. Wanneer jouw link in een featured snippet getoond wordt, dan spreken we over de position zero.

PPC
PPC of pay-per-click wil zeggen dat een adverteerder betaalt per klik op zijn advertentie. Je betaalt voor de plaats van je advertentie in het search network of het display network van Google op andere sites. Is de PPC 0,50 euro? Dan betaal je dus 1,50 euro voor drie klikken op jouw advertentie.

PROGRESSIVE WEB APP
Een progressieve webtoepassing, algemeen bekend als een progressieve web-app, is een soort toepassingssoftware die via internet wordt geleverd en is gebouwd met behulp van algemene webtechnologieën, waaronder HTML, CSS, JavaScript en WebAssembly. Een PWA is een responsive website, maar een app, webshop & website in één.

PAGERANK
Is bedacht door de oprichters van Google een vernoemd naar Larry Page. Hiermee is zoekmachine optimalisatie begonnen. Voor de buitenwereld is het een cijfer tussen dus 0 en de 10 en het geeft de relatieve waarde van een website weer op een logaritmische schaal. Deze waarde wordt bepaald door het aantal links naar de website en de kwaliteit hiervan. Door de jaren heen zijn er veel meer factoren bijgekomen die de waarde van een website voor zoekmachines aangeven en is PageRank dus slechts een onderdeel van de vele.

RESPONSIVE DESIGN
Responsive design betekent dat jouw website mee schaalt voor de verschillende apparaten waarop deze bekeken wordt. Zodat bezoekers van jouw website steeds een optimale website ervaring hebben als je jouw website bekijken op mobiel, tablet of desktop. Google hecht hier steeds meer waarde aan omdat steeds meer zoekresultaten vanaf een mobiel apparaat plaatsvinden. De trend verschuift langzaam van ‘mobile first’ naar ‘mobile only’.

ROBOTS.TXT
Tekst-bestand geplaatst in de root van je website, waaruit een zoekmachine kan opmaken of het wel of niet toegang heeft tot jouw website en welke delen wel of niet gecrawld mogen worden.

RANKING FACTOREN
Als je in Google hoger wil scoren moet je rekening houden met een aantal ranking factoren. Dit zijn factoren waaraan je moet voldoen om zo je kans te verhogen om in de organische zoekresultaten te komen. Belangrijke ranking factoren zijn: content, backlinks en laadsnelheid.

READABILITY
Readability is de leesbaarheid van een tekst. Ze hebben zowel een rechtstreeks als een onrechtstreeks effect op SEO: de technische snufjes in de back end van de website halen de bezoekers naar de website. De teksten zelf houden de mensen op de website.

REMARKETING
Met remarketing ga je opnieuw content leggen met je bezoekers die mogelijks nog niet meteen een aankoop of aanvraag gedaan hebben. Dankzij deze manier ga je gerichte advertenties op een strategische manier plaatsen. Enkel de personen die je website al eerder bezocht hebben worden hiermee getarget.

RENDERING
Bij rendering wordt geconverteerde inhoud naar het gewenste formaat omgezet om af te drukken. Hoewel de term meestal wordt gebruikt om naar afbeeldingen te verwijzen, kan deze verwijzen naar alle gegevens. Een HTML-pagina met tekst en afbeeldingen worden bijvoorbeeld gerenderd om weer te geven.

RECIPROCAL LINK
Bij een reciprocal link, ook wel wederzijdse link genoemd, wordt er aan linkbuilding gedaan. Dit doe je om de SEO en autoriteit van je website te verbeteren.

REL=NOOPENER
Rel = noopener heeft betrekking op de link die we gaan aanmaken bij een HTML-code. Het verschil zit hem hierbij in het target element.

RESPONSE CODES
Een HTTP response status code is een code die wordt teruggestuurd vanuit de browser wanneer er een HTTP-aanvraag gedaan is. Deze aanvraag kan een websitebezoek inhouden. Bij het ophalen van de website wordt er dus een HTTP response status code meegestuurd. Dit gebeurt iedere keer wanneer een bezoeker of een robot op de site komt. De HTTP-status geeft informatie over de opgevraagde pagina. Deze wordt meestal gevolgd door drie cijfers waarbij ieder getal een andere betekenis heeft. Een voorbeeld is de HTTP-status 404.

RESPONSIVE DESIGN
Responsive designs zijn websites waarvan het scherm zich aanpast aan de manier waarop de bezoeker de website bekijkt. Of dit nu op desktop, tablet of smartphone is, er is slechts één website waarvan de lay-out zich aanpast aan de resolutie van het beeldscherm. Hier is geen ingewikkelde javascript voor nodig. Er is slechts één website waarvan de broncode onderhouden moet worden. Voor elke resolutie word bepaald wat er wordt getoond en op welke manier. De tekst zal altijd goed leesbaar zijn zonder te moeten inzoomen.Als je je online strategie serieus neemt anno 2019 is een responsive design de eerste stap in de ontwikkeling van je website. Bij een goed ontwerp, zal je ook meer bezoekers krijgen die langer op je website blijven en overgaan tot actie.

RICH SNIPPETS
Rich snippets zijn niet te verwarren met featured snippets. Rich snippets zijn een verrijking van de zoekresultaten. Ze voegen extra informatie toe, gebaseerd op gestructureerde gegevens. Door zelf deze gegevens aan de inhoud toe te voegen, help je zowel de zoekmachine als z’n gebruikers om de context van je inhoud en website beter te begrijpen. Zo versnel je de toegang tot bepaalde informatie op je site. Logisch gevolg: hogere rankings in de zoekresultaten en dus meer zichtbaarheid voor je pagina.

ROBOTS.TXT
Een robots.txt bestand is een bestandje met een protocol die webmasters toelaat om bepaalde delen van een website af te schermen voor de zoekrobots van Google / Yahoo / Bing ect. Het is dus een handig tooltje om te verhinderen welke delen van je internetsite niet toegankelijk mogen zijn voor de zoekmachine-crawlers. En om aldus te voorkomen dat die content geïndexeerd wordt.

ROOTDOMAIN
Rootdomain, of het hoofddomein in het Nederlands, is de overkoepelende structuur met de subdomeinen en elke map die bij een website hoort. Als we dit toepassen op https://www.onlinemarketingmonkey.be/blog is “onlinemarketingmonkey” het hoofddomein, “blog” het subdomein en de map is SEO.S

ROI
ROI staat voor return on investment. Hierbij reken je uit wat je voor iedere euro die je in online marketing investeert weer terug krijgt. Een andere term die gebruikt wordt is ROAS, dit is de return on ad spend.

SANDBOX
Google houdt een aparte index bij, de sandbox, waarin het alle nieuw ontdekte webpagina’s opslaat. Zolang ze niet gecontroleerd en geautoriseerd zijn, zijn de pagina’s niet zichtbaar in de zoekresultaten.

SEA
Search Engine Advertising. Voornamelijk bekend als Google Ads (voorheen Google Adwords). In tegenstelling tot SEO betaal je om hoog in de ranking van Google te komen. Het grootste voordeel van SEA is dat je meteen resultaat kunt behalen waarbij SEO een langere adem nodig heeft en het grootste nadeel is dat je per klik betaalt.

SEARCH ALGORITME
Elke zoekopdracht wordt geëvalueerd door een zoekalgoritme, dat de meest relevante websites voor die zoekopdracht opspoort. Het algoritme van Google bevat meer dan +1000 elementen (volgens Google zelf), waaronder PageRank-waarde, title-tag, inhoud van de pagina, leeftijd van het domein, enzovoort.

SEM
Search Engine Marketing. Ook wel marketing via zoekmachines. Het is de verzamelnaam voor SEA (advertising) en SEO (optimisation). Beide technieken richten zich op het zo hoog mogelijk in de zoekresultaten komen en daardoor zo veel mogelijk (en/of relevant mogelijk) verkeer naar de website te leiden. Zoekmachinemarketing (SEM) is een vorm van marketing waarbij gebruik wordt gemaakt van zoekmachines. Dat kan op twee manieren: door te betalen voor pay per click reclame (bijvoorbeeld Google Adwords) en door SEO – waarbij de nadruk ligt op gratis (organische) zoekresultaten. Search Engine Marketing is het proces waarbij men tracht webpagina’s zo hoog mogelijk te doen verschijnen in de zoekmachines, wanneer deze pagina gezocht wordt aan de hand van een relevante zoekopdracht. Search Engine Marketing, zoekmachinemarketing in het Nederlands, bestaat uit 2 verschillende componenten: SEO en SEA.

SEO
Search Engine Optimisation. Ook Zoekmachinemarketing genoemd. Breed takenpakket dat er voor zorgt dat je website beter gevonden wordt door zoekmachines met als doel makkelijker gevonden worden door jouw (potentiële) klanten. In grote lijnen bestaat SEO uit on-page SEO, off-page SEO en linkbuilding. Zoekmachine optimalisatie of SEO is erg belangrijk om hoog te scoren in de zoekresultaten van zoekmachines of search engines zoals Google en Bing. Wanneer je een website hebt, dan wil je uiteraard ook online bezoekers. Maar die bezoekers komen niet van zelf, daar moet hard aan gewerkt worden. Dat hard werken heet “zoekmachine optimalisatie” of “Search Engine Optimization” of simpelweg “SEO“. Verdien je als firma een deel van de omzet online, dan is een basiskennis ervan een must. Iedere website heeft er enkel maar bij te winnen als search engines ze correct kunnen crawlen en de content vlot kunnen interpreteren.

SERP
Search Engine Results Page oftewel zoekresultatenpagina. De pagina met zoekresultaten die door zoekmachines wordt weergegeven nadat er een zoekopdracht is uitgevoerd. De SERP is het acroniem voor Search Engine Results Page (resultatenpagina van een zoekmachine). Het is de pagina die verschijnt wanneer u bij Google of een andere zoekmachine naar een bepaalde term zoekt. De positie van uw website in de SERP’s beïnvloedt de hoeveelheid zoekverkeer van zoekmachines. Ongeveer 70% van de consumenten bestudeert alleen de eerste vier resultaten. De Search Engine Result Page of SERP is de plaats in de lijst die een website krijgt wanneer je een bepaald zoekwoord intypt. Deze toont dus een lijst met de meest relevante webpagina’s naar aanleiding van het gebruikte zoekwoord. Hoe hoger je website in die lijst staat, hoe meer bezoekers je website zien.

SCHEMA.ORG
Grote zoekmachines zoals Google, Microsoft en Yahoo hebben samen 1 standaard voor het toepassen van gestructureerde data. Deze samenwerking komt samen in de Schema.org community. Binnen deze community worden alle standaardschema’s verzameld die ontwikkelaars kunnen gebruiken voor een snippet. Structured data die juist wordt toegepast, moet er voor zorgen dat content beter wordt geïndexeerd door de zoekmachines.

SEARCH CONSOLE
Google Search Console is een gratis service die door Google wordt aangeboden. Je kan hiermee de aanwezigheid van je site in de zoekresultaten van Google volgen en onderhouden. Ook is het mogelijk om de problemen omtrent je aanwezigheid in de zoekresultaten op te lossen. Echter is het niet nodig om je aan te melden voor Search Console om te worden opgenomen in de zoekresultaten. Beslis je om dit toch te doen? Dan kun je inzicht krijgen in hoe Google je site ziet zodat je de prestaties van je site kunt optimaliseren.

SEO AUDIT
Een SEO audit is een analyse waarbij heel wat SEO-aspecten van een website bekeken worden. Elk element krijgt een score en een aanbeveling. Zo weet de eigenaar van de website hoe hij/zij de website kan verbeteren. Bovendien kunnen er zo kansen gecreëerd worden om hoger in de Google ranking te eindigen.

SEO LOG FILE ANALYSE
Log file analyse voor SEO is het proces waarbij je aan de hand van de logs van je website nagaat welke webpagina’s van je site precies opgepikt worden door search engines. In de website-logs staat immers informatie over elke website-interactie, zowel van mensen als van search-bots.Aan de hand van de log file(s) van je website, die elke webmaster je kan bezorgen of die je zelf kan downloaden van de server, en met behulp van een Analysis tool ( zoals bijvoorbeeld Screaming Frog ) kan je nagaan of je website wel correct functioneert qua SEO. Logs bevatten ongelofelijke accurate data die je toelaten veel beter te begrijpen hoe zoekmachines je internetsite interpreteren.

SERP SHAKER
SERP Shaker is een black hat SEO techniek waarbij je gebruik maakt van software om content en websites te maken als doel om ze te rangschikken op longtail zoekwoorden en zo meer inkomsten te verkrijgen.

SHORT TAIL KEYWORDS
Short tail keywords zijn korte zoekwoorden, die meestal ook uit slechts één of kleine samenstellingen van zoekwoorden bestaan. Zoekopdrachten zien er dan als volgt uit: “marketingbureau”, “fiets”, “Sneakers”… Het resultaat van deze zoekopdrachten zal zeer breed zijn.

SITELINKS
Sitelinks zijn een soort van kleine subkopjes die onder de website komen te staan van het eerste zoekresultaat van bijvoorbeeld Google. Deze sitelinks zijn links naar de populairste pagina’s van de website in kwestie.

SITEMAP
Een sitemap, en meer specifiek een user sitemap , is een overzicht van bijna alle webpagina’s binnen een website. De sitemap is hiermee een aanvulling op de reguliere navigatie binnen een website. Er zijn twee soorten sitemaps: als html webpagina zichtbaar voor de bezoeker en als XML-bestand bedoeld voor zoekmachines.

SLURP
Slurp of Bingbot is een crawler van de zoekmachine Yahoo!. Het is dus een algoritme dat Yahoo! gebruikt om je website en pagina’s te lezen en te indexeren. Zo wordt hun database met miljoenen gegevens aangelegd.

SPAM SCORE
In 2015 introduceerde Moz de spamscore. De spamscore is een score op een schaal van 0 tot 27. Hoe hoger je score, des te hoger de kans dat er sprake is van spam en dat je gestraft zal worden door Google. De score wordt bepaald door 27 factoren waarvoor je een “flag” kan krijgen. Zijn er bijvoorbeeld zes factoren waaraan je site voldoet, dan krijg je een spamscore van 6. Je kan de score terugvinden via Moz en Open site Explorer. Indien je gebruik maakt van de MozBar kan je hem daarop ook zien.

SPIDERS
Spider, ook wel “crawler” of “robot” genoemd, is een softwareprogramma dat door de zoekmachines wordt gebruikt om up-to-date te blijven met nieuwe dingen op het internet. Ze zoeken voortdurend naar gewijzigde en verwijderde inhoud op webpagina’s. Wanneer de spider op uw webpagina terechtkomt, zoekt deze naar een robots.txt-bestand dat spiders vertelt welke delen van uw site moeten worden geïndexeerd en welke niet. De volgende stap is om uitgaande links van de pagina te verzamelen. Spiders volgen links van de ene pagina naar de andere pagina. Dit is de originele indicatie achter spiders.

SSL
SSL is de afkorting van Secure Sockets Layer. SSL-certificaten zijn het meest gebruikte veiligheidsprotocol op het internet. Het zijn als het ware kleine gegevensbestanden die een cryptografische sleutel digitaal aan de gegevens van een bedrijf koppelen. Deze sleutels zorgen voor een beveiligde verbinding tussen een webserver en een browser.SSL wordt gebruikt voor het beveiligen van online transacties, logins en gegevensopdrachten. Het wordt eveneens stilaan de nieuwe norm voor het veilige gebruik van sociale media. Extra voordeel: Google geeft aan dat een beveiligde verbinding een klein SEO voordeel oplevert.

STRUCTURED DATA
Structured data, ook wel schema markup genoemd, is een code die je op je website plaatst zodat zoekmachines extra informatie aan de gebruikers kunnen tonen in de zoekresultaten. Deze code vertelt de zoekmachines wat de content op de webpagina betekent. Het geeft extra informatie. Zonder deze code ziet de zoekmachine enkel hetgeen dat de webpagina vertelt.

SUBDOMEIN
Een subdomein is een domein dat deel uitmaakt van een groter domein onder de DNS-hiërarchie (Domain Name System). Nagenoeg iedere website heeft deze zogenoemde subdomain. Ze worden voorafgaand aan de domeinnaam geplaatst. Het subdomain blijft onderdeel van het hoofddomein, maar wordt door de zoekmachines beschouwd als een apart geheel. Voorbeelden in onderstaande situaties zijn:

blog.seo-specialist.nl

www.seo-specialist.nl

In bovengenoemde 2 voorbeelden zijn ‘www’ en ‘blog’ de subdomein namen.

SITEMAP
Wordt vaak ook XML sitemap genoemd. Geeft weer welke pagina’s er allemaal tot jouw website behoren.

SSL CERTIFICAAT
Secure Socket Layer certficaat. Het is een manier om privacy gevoelige gegevens via je browser uit te wisselen. Je herkent websites met een SSL certificaat aan het groene slotje voor de url in de adresbalk.

TITLE TAG
Html onderdeel van een website waarin de titel van de webpagina wordt weergegeven. De titel wordt vervolgens gebruikt in bijvoorbeeld het tabblad van je browser, maar ook als titel van het zoekresultaat. Het is een belangrijk onderdeel van on-page SEO en is bovendien ook belangrijk voor het doorklik ratio vanuit een zoekmachine.

TARGET BLANK
Target blank is een deel van de HTML code. Dit zorgt ervoor dat de link waarop je klikt, de pagina in een nieuw tabblad opent.

TECHNISCHE SEO
Technische SEO is één van de aspecten die je onder handen moet nemen als je aan SEO wilt doen. Hierbij ga je ervoor zorgen dat je een goede sitemap, een veilige website, een goede paginasnelheid en een mobielvriendelijke website hebt.

TITLE TAG
Een title tag is een HTML-element dat de titel van een webpagina aangeeft. Title-tags worden weergegeven op resultatenpagina’s van zoekmachines als de klikbare kop voor een bepaald resultaat en zijn belangrijk voor gebruiksvriendelijkheid en SEO. De title-tag van een webpagina is bedoeld als een nauwkeurige en beknopte beschrijving van de inhoud van een pagina. De title-tag is de hoofdtitel van de pagina en het is een van de belangrijkste ranking-factoren van Google. De ideale title-tag moet uniek zijn en de belangrijkste trefwoorden van de pagina bevatten. Bij het surfen ziet u de title-tags van alle webpagina’s in de bovenste balk van de browser.

TLD
TLD staat voor Top Level Domain ofwel hoogste domeinnaam, zoals “.net” en “.com”. Een domeinnaam op het internet eindigt altijd op een TLD. Aan de hand van TLD’s kunnen organisaties makkelijk hun website meertalig maken en kunnen gelijknamige bedrijven in verschillende landen met dezelfde naam een andere TLD gebruiken.

URL
URL is de afkorting van Uniform Resource Locator en is het uniek adres van een bestand op het internet. Ieder bestand krijgt zijn eigen URL. Dit kunnen webpagina’s of afbeeldingen zijn. In principe is een URL een stuk leesbare tekst die de locatie van een bron aangeeft en aanwijzingen geeft voor het gebruiken ervan. De URL van Online Marketing Monkey is bijvoorbeeld: https://www.onlinemarketingmonkey.be/

USER EXPERIENCE (UX)
User Experience bevat alle aspecten die de ervaring van de gebruiker omschrijven. Hieronder vallen zaken zoals product, dienst, faciliteit en omgeving. Meestal wordt dit gebruikt in verband met het ontwerp van websites of applicaties. Dit omvat elke vorm van product-interactie.

USER GENERATED CONTENT
User Generated Content content die door een user, gebruiker gecreëerd wordt. Er wordt dus nieuwe content gemaakt door de gebruiker van een product of dienst.

UTM-TAG
UTM is de afkorting van Urchin Tracking Module en is dé manier om de effecten van al je marketingkanalen inzichtelijk te maken. Door URL’s te voorzien van UTM’s maak je inzichtelijker hoe/van waar bezoekers op jouw site terechtkomen.V

VERTICALE ZOEKMACHINE
Een verticale zoekmachine richt zich meer op een specifieke niche, markt of zoekopdracht en toont meer relevante zoekresultaten dan een horizontale zoekmachine. Een voorbeeld van een verticale zoekmachine is YouTube.

VERTONINGEN
Vertoningen is een term die vaak binnen het online marketing voorkomt en vooral binnen verschillende kanalen. Wanneer je bijvoorbeeld op de resultatenpagina belandt na het intypen van een zoekopdracht dan zie je meerdere zoekresultaten staan. Zodra je op één van deze zoekresultaten klikt en het resultaat zichtbaar is, registreert men één vertoning. Maar vertoningen kunnen ook bij andere middelen voorkomen zoals afbeeldingen, banners en video’s.

VOICE SEARCH
Voice search of gesproken zoekopdracht is een technologie die gebaseerd is op het gebruik van je stem om op het internet te zoeken (of om opdrachten aan je computer te geven), in plaats van het via je toetsenbord invoeren.W

WEB CRAWLER
Een zoekbot, ook wel spider genoemd, is een computerprogramma dat het web afspeurt naar nieuw materiaal. Zo wordt u ontdekt op het Internet.

WEB STORIES
De web stories zijn erg vergelijkbaar met de stories van Facebook, Instagram of Snapchat. Hiermee neem je gemakkelijker informatie op. Ze werken op basis van de AMP technologie en worden gebruikt om in kleine fragmenten zaken te tonen.

WEB CRAWLER
Web Crawler wordt ook wel Bot of Spidergenoemd. De bekendste is de Google Bot. Dit is de tool die voor zoekmachines het web doorzoekt voor nieuwe website’s en pagina’s. Bij het crawlen wordt de pagina herkend, bij het indexeren wordt de informatie op de pagina in kaart gebracht.

WHITE HAT SEO
De term White Hat SEO verwijst naar SEO-tactieken die in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden van de zoekmachines, zoals Google. In het algemeen verwijst White Hat SEO naar elke praktijk die jouw rangschikking in de SERP verbetert.

WIREFRAME
Een wireframe is en schematische weergave van een volledige website of van elke webpagina apart. Hierbij ga je je website op een neutrale en simpele manier voorstellen. Hierna gaan de designers en webbouwers aan de slag om deze wireframes om te zetten in een echte werkende website.X

XML SITEMAP
Een XML sitemap is bij SEO een relevant hulpmiddel. Een XML-sitemap is een XML bestand dat in het bijzonder gemaakt is voor de zoekmachines en ook alleen gebruikt wordt door de zoekmachines. Een sitemap is te vergelijken met een een inhoudsopgave in een boek. Niet iedere website heeft een sitemap, maar voor alle grote zoekmachines is een sitemap zeker aan te raden. Met behulp van een XML sitemap kan een zoekmachine zoals Google, Yahoo en Bing de inhoud van een site sneller indexeren.Y

YAHOO
Yahoo werd geboren in april 1994 en was een ongelooflijk populaire zoekmachine en portal in de jaren 90. Yahoo-zoekopdrachten waren grotendeels door mensen aangestuurd. In ieder geval tot juni 2000. Toen begon de nog onbekende zoekmachine, genaamd Google, met het voeden van de organische zoekresultaten van Yahoo. Die deal ging door tot 2004, toen Yahoo zijn eigen zoektechnologie begon te gebruiken. Sinds 2010 worden de organische zoekresultaten van Yahoo ondersteund door de zoekmachine van Microsoft, Bing.

YOUTUBE SEO
Bij YouTube SEO oftewel zoekmachine optimalisatie kunnen we bepaalde SEO-technieken voor YouTube-video’s inzetten. Door gebruik te maken hiervan zorgen we ervoor dat de video hoog in YouTube en Google rankt. Zo is onze video zichtbaarder en krijgt het meer views.Z

ZOEKINTENTIE
De zoekintentie of intentie van de gebruiker is de behoefte die iemand heeft om iets op te zoeken in de zoekmachines. Er zijn verschillende vormen van zoekintentie zoals informatieve zoekintentie en commerciële zoekintentie.

ZOEKMACHINE
Een zoekmachine is een interactieve site waar gebruikers met behulp van een zoekopdracht, resultaten op het internet kunnen vinden. Dit vormt voor internetgebruikers het beginpunt in de zoektocht naar informatie op het wereldwijde web. Informatie kan voortkomen uit een bibliotheek, het internet of een persoonlijke verzameling.

ZOEKMACHINEMARKETING
Met zoekmachinemarketing zorg jij ervoor dat jouw website beter scoort in de zoekresultaten van Google en dus beter gevonden wordt door je doelgroep. Zoekmachinemarketing wordt in het Engels Search Engine Marketing (SEM) genoemd en bestaat uit Search Engine Optimization (SEO) en Search Engine Advertising (SEA).

ZOEKVOLUME
Het zoekvolume van een zoekwoord is één van de factoren bij een zoekwoorden onderzoek. Het geeft weer hoe vaak er op een bepaald woord binnen de zoekmachines gezocht wordt. Dit aantal wordt meestal uitgedrukt in het aantal keer per maand dat het zoekwoord gezocht wordt per regio of taal.

ZOEKWOORDEN ONDERZOEK
Zoekwoorden onderzoek is 1 van de belangrijkste SEO aspecten voor een website. Het is de basis om (hoog) te ranken voor belangrijke en relevante zoekopdrachten uit jouw business. Veel bezoekers an sich op je site te krijgen is niet het belangrijkste, je wil op de eerste plaats de juiste geïnteresseerden op je site laten landen waarvan de kans bestaat dat ze je service of producten gaan bestellen. Via zoekwoordonderzoek kom je te weten op welke relevante zoekopdrachten er precies gezocht wordt, of er nieuwe markttrends zijn en leer je beter het online zoekgedrag van je klanten begrijpen.0-9

ZOEKMACHINEMARKETING
Nederlandse benaming voor SEO.

ZOEKWOORDEN
Nederlandse benaming voor keywords. Het zijn letterijk de woorden waarop iemand zoekt in een zoekmachine. Maar het zijn daarnaast dus ook de woorden die jij selecteert en mee aan de slag gaat om op gevonden te worden. Het is de vertrekpunt van on-page SEO optimalisatie.

200
De HTTP 200 OK statuscode geeft aan dat een verzoek is geslaagd. De aanwezigheid van een 200 statuscode heeft invloed op jouw website. Het toont, in tegenstelling van een 404 pagina, aan dat jouw website werkt. Dit levert een voordeel op voor de crawlers die op deze manier jouw site kunnen lezen.

301 REDIRECTS
Een 301-redirect wordt ingezet om een oude, niet meer gebruikte URL door te sturen naar de juiste, nieuwe webpagina. Zo voorkom je dat de bezoeker een fout-pagina te zien krijgt. Met een 301 redirect laat je aan Google weten dat de content van de ene pagina is verplaatst naar een andere pagina. Hierdoor verlies je niet de opgebouwde waarde van je URL maar wordt deze doorgegeven aan de nieuwe pagina. Dit is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat je website goed vindbaar blijft via zoekmachines.

404
Het foutbericht HTTP 404, 404 Not Found en 404 is een http-standaardresponscode in computernetwerkcommunicatie om aan te geven dat de surfer met een bepaalde server kon communiceren, maar de server de gevraagde pagina niet kon vinden.Hoe kan dit iets positief zijn in SEO? Maak een aangepaste 404-pagina met een merkontwerp en voeg er verschillende interne links aan toe. In plaats van uw site snel te verlaten, zullen bezoekers worden aangemoedigd om meer inhoud te bekijken en te blijven browsen. Ervan uitgaande dat de links die u levert leiden tot boeiend, nuttige inhoud blijven bezoekers een tijdje hangen en komen ze dieper in je verkooptrechter.In plaats van 404s die een nadelige invloed heeft op uw SEO, worden ze zelfs een aanwinst.

5XX
5xx -serverfout geeft aan dat de server er zich van bewust is dat deze een foutmelding geeft of niet in staat is het verzoek uit te voeren. Het serverantwoord bevat meestal een uitleg van de foutsituatie en of het een tijdelijke of permanente situatie is.